Błogosławiona Piątka Poznańska

Błogosławiona Piątka Poznańska
Błogosławiona Piątka Poznańska to jedni ze 108 polskich męczenników, zamordowanych podczas II wojny światowej, którzy zostali beatyfikowani przez papieża Jana Pawła II 13 czerwca 1999 w Warszawie. Bł. Czesław Jóźwiak - podczas pobytu w oratorium nosił ksywkę "Tato", był też nieformalnym przywódcą paczki przyjaciół i niekwestionowanym autorytetem. Rodzice często stawiali go za wzór młodszym dzieciom i kazali go we wszystkim słuchać. Natomiast podczas woj...